Experienta

Gravatar example

Numeroasele propuneri de proiecte castigate ne certifica performanta si subliniaza sprijinul pe care il acordam dezvoltarii durabile a comunitatii.

Proiectele elaborate de consultantii FMMC reflecta experienta si realizarile acestora în domenii dintre cele mai diverse: dezvoltare intreprinderi mici si mijlocii, dezvoltare regionala, cercetare - dezvoltare si inovare, dezvoltare resurse umane, educatie, ICT, energie si mediu.

Propunerile de proiect au avut succes si au primit finantare prin diverse scheme de finantare - nationale sau internationale - precum Fondurile Structurale 2014-2020 (POC/axa 1), Fondurile Structurale 2007-2013 (POS CCE/axa 1, axa 2, axa 3, POR), Programele Cadru de cercetare si dezvoltare ale Uniunii Europene (PC6, PC7 si H2020), Planul National pentru cercetare - dezvoltare si inovare (PNCDI I, PNCDI II).


Proiecte internationale

Gravatar example

DanuBalt - "Novel Approaches in Tackling the Health Innovation and Research Divide in the Danube and Baltic Sea Region", EC/H2020/LIdership industrial - perioada 2015-2016 (www.danubalt.eu), partener proiect/lider pachet de lucru

Fit for Health 2 - "Supporting sustainable participation of industry, in particular high-technology, research-intensive SMEs in EU-funded research in the Health Sector", EC/FP7/Sanatate - perioada 2014 - 2017 (www.fitforhealth.eu), partener de proiect

research-intensive SMEs in EU-funded research in the Health Sector

INSeC - "Increase Innovation and Research within Security Organisations", EC/Fp7/Space and Security - perioada 2012 - 2014, (www.insec-project.eu), partener proiect/lider pachet de lucru "Instruire"

 

AT ELI NP - "Technical assistance for major project ‘Extreme Light Infrastructure", EC/DG Regional Policies, 2013, contractor of Innova Europe (BE) and PriceWatterhouseandCoopers (LU) - key experts;

Fit for Health – “Promoting sustainable participation of high-technology, research-intensive SMEs operating in the Health Sector in FP7” – EC/Fp7/Health – perioada 2010 – 2013, (www.fitforhealth.eu), partener proiect

RIFI – “Research Infrastructures: Foresight and Impact”, EC/FP7/ Capacities – Research Infrastructures, Perioada 2009 – 2011, partener proiect, responsabil studii de caz

MNG RTD - "Management of public R&D institutions in Romania” (EC/DG Regional Policies, perioada 2008 – 2009), coordonator al echipei locale in Romania.

SMEs go HEALTH - “European instrument for Health SME support in the 7th FP” (EC/FP7/Health; perioada 2007 – 2010, (www.smesgohealth.org ), partener proiect PC7 

 

Proiecte nationale

Gravatar example

BIOECONOMIA - "Cercetari privind identificarea prioritatilor de dezvoltare a bioeconomiei in Romania pentru perioada 2016-2030", perioada 2016-2017 (proiect coordonat de catre ICECHIM Bucuresti)

SNCDI Farma - "Strategia de relansare a cercetarii in industria romaneasca de medicamente" proiect finantat de catre MEN/ANCSI, perioada 2014 - 2015 (proiect coordonat de catre ICCF Bucuresti)

ITC FMMC - "Consolidarea infrastructurii TIC in FMMC" cofinantat din Fondurile Structurale 2014-2020 de catre MCSI prin POS CCE, perioada 2014

DANUBIUS - RI - "Pregatirea propunerii de proiect ESFRI privind realizarea Centrului International "Dunarea" de Studii Avansate pentru sisteme fluvii - delte-mari" finantat de catre Ministerul Educatiei Nationale, perioada August 2013 - Octombrie 2014 (proiect coordonat de catre GEOECOMAR Bucuresti); 

EISNCDI - "Evaluarea Intermediara a Strategiei Nationale de cercetare-dezvoltare si inovare si a Planului National pentru cercetare - dezvoltare si inovare 2007-2013", finantat de catre Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (ANCS), Perioada Februarie - Decembrie 2011 (proiect coordonat de catre TECHNOPOLIS GROUP Austria)

SERVMOD- “Cresterea calitatii serviciilor prestate clientilor prin modernizarea FMMC”, co- finantare de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei prin Regio – Program Operational Regional 2007 – 2013, DMI 4.3 “Sprijinirea Dezvoltarii microintreprinderilor, Perioada 2009 - 2010,coordonator proiect

EnergiE PC7 - “Promovarea competentelor comunitatii de cercetare din domeniul energiei – generare distribuita si surse regenerabile in scopul imbunatatirii participarii in proiecte PC7”, finantare de la Bugetul de Stat – Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, Programul Cercetare de excelenta, Modulul III, Perioada 2006-2008, coordonator proiect 

PROSPERO PC7 - “Promovarea si Sprijinirea comunitatii de Cercetare din Romania pentru participarea la Programul Cadru 7 al Uniunii Europene”, finantare de la Bugetul de Stat – Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, Programul Cercetare de excelenta, Modulul III, Perioada 2005-2006,coordonator proiect 

ECOMINING - “Realizarea unei platforme ECOMINING de promovare a potentialului de cercetare si inovare romanesc si afilierea la platformele existente in Uniunea Europeana”, finantare de la Bugetul de Stat – Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, Programul Cercetare de excelenta, Modulul III, Perioada 2006-2008, partener proiect 

TUTCERT-IMM - “Sistem tutorial inalt adaptiv bazat pe structuri de excelenta pentru facilitarea accesului IMM-urilor la normativele europene specifice pe domenii de activitate in vederea certificarii de conformitate cu aceste normative”, finantare de la Bugetul de Stat – Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, Programul Cercetare de excelenta, Modulul I, Perioada 2006-2008, partener proiect 

HYPERMEDIA – IMM - “Cercetari la nivel de excelenta pentru dezvoltarea unui sistem hypermedia pentru facilitarea incluziunii IMM-urilor românesti pe piata comuna europeana prin proceduri de buna practica”, finantare de la Bugetul de Stat –Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, Programul Cercetare de excelenta, Modulul I, Perioada 2006-2008,partener proiect 

ELECTROCHIMAT - “Cercetari privind sinteza electrochimica a unor materiale compozite micro si nanostructurate pentru aplicatii in dezvoltarea durabila”, finantare de la Bugetul de Stat – Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, Programul Cercetare de excelenta, Modulul III, Perioada 2006-2008, partener proiect 

TOP EMERGENCY - “Promovarea cercetarii in medicina de urgenta din Romania in PC7”, finantare de la Bugetul de Stat – Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, Programul Cercetare de excelenta, Modulul III, Perioada 2006-2008, partener proiect 


Fonduri Structurale 2014 - 2020

INFERTIMA - "Cercetarea, dezvoltarea si punerea in aplicare a unui serviciu semnificativ imbunatatit de testare a infertilitatii masculine", beneficar GENOME & GENETICS SRL, perioada 2017-2018, servicii de consultanta in management de proiect

INOVATIC - "Procese inovative pentru aplicatii TIC in domeniul financiar", beneficiar Ocean Credit IFN SA, periaoda 2017-2018, servicii de asistenta in management de proiect 

Fonduri structurale 2007 - 2013/Management de proiect si asistenta tehnica

ROBOCAPE - Studiu multicentric privind utlizara abordului robotic in corelarea scaderii nivelului de adikopine circulante din obezitate cu riscul aparitiei canceului pelvin", beneficiar UMF Victor Babes Timisoara, perioada 2014-2016, consultanta in managementul executiei investitiei

MEDIND "Centrul de cercetari Interdisciplinare Avansate pentru Mediu si Industrie", beneficiar ECOIND, perioada 2014-2016, consultanta in managementul executiei investitiei

CEDIT - "Centru de cercetare dezvoltare in domeniul IT", beneficiarul grantului este SC SISTEC - SBSOL SRL, perioada 2011-2013, consultanta in managementul executiei investitiei

MODEPUR - "Modernizarea departamentului de cercetare Purolite", beneficiarul grantului este SC PUROLITE SRL, perioada 2011-2013, consultanta in managementul executiei investitiei

INFO-C - ”INFO-COLENTINA”, beneficiarul grantului este Spitalul Clinic Colentina, Perioada mai - noiembrie 2009, consultanta pentru imbunatatirea managementului institutional, consultanta pentru valorizarea rezultatelor de cercetare, consultanta privind accesul la instrumente financiare, consultanta pentru imagine si promovare institutionala

ProBioFarm - "Studii de marketing si plan de promovare a produselor si serviciilor INCDCF – ICCF Bucuresti”, beneficiarul grantului este Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Chimico – Farmaceutica (INCDCF – ICCF) Bucuresti, perioada 2010-2011, consultanta privind accesul la instrumentele financiare

THB-ADMIN - Dezvoltarea performantelor administrative in cadrul Spitalului Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele” acronim THB-ADMIN, proiect finantat prin POS CCE, AXA 2, O 2.2.4, beneficiarul grantului este Spitalul Clinic „Prof.Dr. Theodor Burghele”, perioada 2010 – 2011

CAPAD - Dezvoltarea capacitatii administrative IOMC,acronim CAPAD, proiect finantat prin POS CCE, AXA 2,O 2.2.4, beneficiarul grantului este INSTITUTUL PENTRU OCROTIREA MAMEI SI COPILULUI ’’Prof.Dr.Alfred Rusescu’’, perioada 2010 – 2011

INFO-ACT - Informatizarea activitatii administrative in cadrul departamentului de cercetare al Spitalului Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alex. Obregia, acronim INFO-ACT, proiect finantat prin POS CCE, AXA 2, O 2.2.4, beneficiarul grantului este "Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alex. Obregia", perioada 2010 – 2011

IPAS IASI - Imbunatatirea Performantelor Administrative ale Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi, acronim IPAS IASI proiect finantat prin POS CCE, AXA 2, O 2.2.4, beneficiarul grantului este "Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie din Iasi", perioada 2010 – 2011

ADMIN IASI - Intarirea capacitatii administrative in cadrul departamentului de cercetare si dezvoltare din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie “GRIGORE T. POPA” - Iasi proiect finantat prin POS CCE, AXA 2, O 2.2.4, beneficiarul grantului este "Universitatea de Medicinã si Farmacie din Iasi", perioada 2010 – 2011

CDPC- “Colentina – Dezvoltare Pavilion Cercetare”, proiect finantat prin POS CCE, axa 2, O.2.1.2, beneficiarul grantului este "Spitalul Clinic Colentina", Perioada 2009 – 2011

MEDLIM– “ Crearea Infrastructurii pentru realizarea de noi remedii medicinale prin utilizarea de noi tehnici de prelucrare si conditionare si prin exploatarea proprietatilor terapeutice ale plantelor cu utilizare terapeutica limitata”, proiect co-finantat prin POS CCE, axa 2, O.2.3.2, beneficiarul grantului este "MEDICA FARMIMPEX SRL", Perioada 2009 - 2010

MEDICA IT – “Realizarea unei infrastructuri TIC cu access broadband la internet in vederea cresterii competitivitatii economice la nivelul MEDICA FARMIMPEX SRL”, proiect co-finantat prin POS CCE, axa3, O.1, beneficiarul grantului este "MEDICA FARMIMPEX SRL", Perioada mai – octombrie 2009

Furnizor de servicii de consultanta program Impact


FMMC este furnizor de servicii de consultanta pentru programul IMPACT (derulat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului (MECT) - Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica in perioada 2006 -2010.

Asistenta tehnica acordata pentru institute nationale de cercetare – dezvoltare, universitati publice sau private, companii private:

12 contracte incheiate in licitatia august 2006 (documentatie pentru 10 studii de fezabilitate si 2 studii de piata) 

10 contracte finalizate in cadrul licitatiei ianuarie 2007 (documentatii pentru 6 studii de fezabilitate, 2 planuri de afaceri, un studiu de piata si un master plan

10 contracte finalizate in cadrul licitatiei iunie 2007 (documentatii pentru 7 studii de fezabilitate, 3 planuri de afaceri si 1 pol de excelenta)

8 contracte finalizate in cadrul licitatiei septembrie 2007 (documentatii pentru 6 studii de fezabilitate, 2 planuri de afaceri).

5 contracte finalizate in cadrul licitatiei ianuarie 2008 (documentatii pentru 3 studii de fezabilitate, 2 planuri de afaceri).

2 contracte finalizate in cadrul licitatiei iunie 2008 (documentatii pentru 2 planuri de afaceri)

5 contracte finalizate in cadrul licitatiei Septembrie 2008 (documentatii pentru 5 planuri de afaceri)