DANUBIUS - RI

Titlul proiectului - Pregatirea propunerii de proiect ESFRI privind realizarea Centrului International "Dunarea" de Studii Avansate pentru sisteme fluvii - delte-mari 

Acronim proiect - DANUBIUS - RI (http://www.danubius-ri.eu/)

Finantator: Ministerul Educatiei Nationale, prin autoritatea nationala pentru cercetare stiintica

Durata: 14 luni (1.08.2013 - 31.10.2014)

Coordonator: GEOECOMAR Bucuresti

Obiectivul general al proiectului este realizarea în parteneriat european a propunerii Centrul Interna?ional „Dunarea” de Studii Avansate pentru Sisteme Fluvii-Delte-M?ri ?i depunerea acesteia pentru urm?torul apel care va fi lansat de ESFRI (Forumul Strategic European pentru Infrastructuri de Cercetare) in 2014 pentru actualizarea Roadmap-ului pentru Infrastructuri de Cercetare Pan Europene.

Pentru informatii suplimentare despre proiect va rugam sa contactati responsabilul de proiect in cadrul FMMC, domnul Madalin Ionita la 031 417 27 17 sau madalin.ionita@fmmc.ro