IT&C FMMC

Titlul proiectului: Consolidarea infrastructurii TIC in FMMC

Cofinantator: Fondul European de Dezvoltare Regionala, în baza contractului de finantare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informationala în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele si pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritatea de Management a Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”. 

Coordonator: FMMC

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea conectarii la internet a FMMC prin upgradarea conexiunii broadband si achizitionarea de echipamente specifice conexe, in scopul cresterii calitatii si performantei serviciilor prestate clientilor sai, precum si dezvoltarea afacerii (prestarea de servicii de consultanta pentru atragerea de surse de finantare, rambursabile, nerambursabile, de catre clienti).

Activitati proiect:

1. Management si coordonare

2. Upgradare conexiune existenta internet de tip broadband

3. Achizitia de echipamente TIC si periferice

4. Achizitia de licente software (de operare, antivirus)

5. Achizitia si implementarea solutiei de semnatura electronica

6. Informare si publicitate

7. Realizare retea LAN

Pentru informatii suplimentare despre proiect va rugam sa contactati responsabilul de proiect Andreea Constantin.