Strategia Nationala pentru CDI 2014-2020

Titlul proiectului: Strategia Nationala in domeniul cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii pentru perioada 2014-2020

Finantator: Ministerul Educatiei Nationale / Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintica

Durata: 10 luni (1.01.2013 - 31.10.2013

Coordonator: UEFISCDI

Obiectiv principal: Elaborarea "Strategiei Nationale in domeniul cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii pentru perioada 2014-2020” si a instrumentelor principale de implementare – „Planul National CDI 2014-2020” si componenta din Programul Operational Sectorial cu obiectivul tematic „Consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii pentru perioada 2014-2020”.

Pentru informatii suplimentare despre proiect va rugam sa contactati responsabilul de proiect in cadrul FMMC, domnul Madalin Ionita la 031 417 27 17 sau madalin.ionita@fmmc.ro