Servicii

Gravatar example

FMMC a fost infiintata pentru furnizarea de servicii de consultanta in scopul obtinerii de finantari pentru orice tip de organizatie si asistenta in domeniul elaborarii propunerilor de proiecte si a parteneriatelor, domeniul nostru principal de activitate fiind cel al activitatilor de consultanta pentru afaceri si management.

FMMC va intampina cu o echipa experimentata de consultanti, experienta castigata de-a lungul timpului prin participari la scrierea de propuneri si implementarea de proiecte finantate prin diverse scheme de finantare (Fonduri Structurale (POS CCE, POS DRU, POCU, POC, POR), PC6, PC7si H2020 pentru cercetare - dezvoltare, PN II si PN III pentru cercetare - dezvoltare si inovare, etc).

FMMC va ofera urmatoarele servicii:

- Consultanta pentru realizarea cererilor de finantare (inclusiv consultanta pentru identificarea surselor de finantare adecvate ideilor de proiect);

- Management de proiect (initiere, planificare, executie, monitorizare si control, raportare, inchidere);

- Consultanta in valorificarea rezultatelor activitatilor de cercetare si inovare (startups, spinoffs)

- Consultanta pentru dezvoltarea antreprenoriala (infiintarea de firme noi, instruire) 

- Asistenta in domeniul achizitiilor publice (consultanta, instruire)

- Studii si cercetari de piata (analize diagnostic, planuri de afaceri, studii de piata, analize economice, studii de impact, studii de fezabilitate pentru proiecte de investitii)

- Asistenta tehnica pentru dezvoltarea politicilor de cercetare si inovare si eficientizarea implementarii de programe

- Asistenta Tehnica pentru dezvoltarea capacitatii institutionale (imbunatatire management institutional, promovare institutionala, valorizare rezultate CDI, imbunatatirea accesului la instrumente de finantare)

- Asistenta tehnica pentru activitatii de diseminare, constientizare, promovare (seminarii, sesiuni de instruire, workshop-uri, conferinte, intalniri tematice)

- Cursuri de perfectionare pentru: Manager proiect, Manager de Inovare, Expert Achizitii Publice si Dezvoltare Abilitati Antreprenoriale (cursuri autorizate de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari)